Serverskåp med kyla

Dagens allt kraftigare servers producerar allt mer värme som måste hanteras effektivt för att temperaturen i serverhallen inte skall stiga till oönskad nivå. Den effektivaste lösningen på problemet är att installera servers i serverskåp med kyla. Dessa kan antingen monteras i motstående rader där man sätter ett tak över mellanrummet och får en kall eller varm korridor, så kallad Open Loop.

Rör det sig om färre servers eller riktigt höga värmelaster så använder man istället ett kylt serverrack med återcirkulation. Dvs ett tätt serverskåp med intern kyla, kallat Closed loop/CRAC. Båda dessa lösningar har antingen vatten som köldmedia eller växlar mot en utomhusdel som kyler systemet.

Denna typ av lösningar kan byggas skalbara vilket innebär att man kan växa med lösningen allt eftersom man adderar mer utrustning. Kylda serverrack kan även utrustas med automatik för övervakning och effektnivå. Även styrning och mätning av strömförbrukning kan ske på distans via IP. Mer info om olika kyllösningar finns här.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift